!-- Matomo -->

๐—”๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—ง๐—˜ ๐—Ÿ๐—˜ ๐—œ๐—ฆ๐—–๐—ฅ๐—œ๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—œ ๐—”๐—Ÿ ๐—ฃ๐—ฅ๐—ข๐—š๐—˜๐—ง๐—ง๐—ข "๐—–๐—œ ๐—ฆ๐—ง๐—ข'? ๐—”๐—™๐—™๐—”๐—ฅ๐—˜ ๐—™๐—”๐—ง๐—œ๐—–๐—”" - ๐—˜๐——๐—œ๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฏ

Pubblicato il 23 maggio 2023 โ€ข About Marostica , Avvisi , Giovani

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2023 del Progetto "Ci stò? Affare fatica".
 
Il progetto, rivolto a ragazzi/e dai 14 ai 19 anni, è un'importante occasione di attivazione alla cittadinanza nel periodo estivo (giugno/luglio).
 
๐Ÿšถ‍โ™€๏ธ๐Ÿšถ ๐™‚๐™ก๐™ž ๐™ž๐™จ๐™˜๐™ง๐™ž๐™ฉ๐™ฉ๐™ž ๐™จ๐™ค๐™ฃ๐™ค ๐™˜๐™๐™ž๐™–๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž ๐™– ๐™ข๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™จ๐™ž ๐™ž๐™ฃ ๐™œ๐™ž๐™ค๐™˜๐™ค, ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™˜๐™š๐™ง๐™š ๐™ฃ๐™ช๐™ค๐™ซ๐™š ๐™ฅ๐™š๐™ง๐™จ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™š ๐™จ๐™ฅ๐™ค๐™ง๐™˜๐™–๐™ง๐™จ๐™ž ๐™ก๐™š ๐™ข๐™–๐™ฃ๐™ž ๐™ฅ๐™š๐™ง ๐™ฅ๐™ง๐™š๐™ฃ๐™™๐™š๐™ง๐™จ๐™ž ๐™˜๐™ช๐™ง๐™– ๐™™๐™š๐™ก ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™ค ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ง๐™ž๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™ž๐™ค ๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™ซ๐™š๐™ง๐™จ๐™ค ๐™ฅ๐™ž๐™˜๐™˜๐™ค๐™ก๐™ž ๐™ก๐™–๐™ซ๐™ค๐™ง๐™ž ๐™™๐™ž ๐™˜๐™ช๐™ง๐™– ๐™™๐™š๐™ก ๐™ซ๐™š๐™ง๐™™๐™š, ๐™™๐™ž ๐™ฅ๐™ช๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™ž๐™– ๐™™๐™ž ๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™™๐™š ๐™š ๐™จ๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ž๐™š๐™ง๐™ž, ๐™™๐™ž ๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™œ๐™œ๐™ž๐™–๐™ฉ๐™ช๐™ง๐™– ๐™™๐™ž ๐™ฅ๐™–๐™ฃ๐™˜๐™๐™ž๐™ฃ๐™š ๐™š ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™˜๐™˜๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ฉ๐™š, ๐™š๐™˜๐™˜.
 
๐˜พ๐™ž๐™–๐™จ๐™˜๐™ช๐™ฃ ๐™œ๐™ง๐™ช๐™ฅ๐™ฅ๐™ค ๐™จ๐™–๐™ง๐™–ฬ€ ๐™–๐™˜๐™˜๐™ค๐™ข๐™ฅ๐™–๐™œ๐™ฃ๐™–๐™ฉ๐™ค ๐™™๐™– ๐™ช๐™ฃ ๐™œ๐™ž๐™ค๐™ซ๐™–๐™ฃ๐™š ๐™ซ๐™ค๐™ก๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™ง๐™ž๐™ค (๐™ฉ๐™ช๐™ฉ๐™ค๐™ง) ๐™˜๐™ค๐™ก ๐™ง๐™ช๐™ค๐™ก๐™ค ๐™™๐™ž ๐™œ๐™ช๐™ž๐™™๐™– ๐™š ๐™˜๐™ค๐™ค๐™ง๐™™๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™š ๐™š ๐™™๐™– ๐™ช๐™ฃ ๐™–๐™™๐™ช๐™ก๐™ฉ๐™ค "๐™ฉ๐™ช๐™ฉ๐™ฉ๐™ค๐™›๐™–๐™ง๐™š" (๐™๐™–๐™ฃ๐™™๐™ฎ๐™ข๐™–๐™ฃ) ๐™˜๐™๐™š ๐™œ๐™ก๐™ž ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™จ๐™ข๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™–ฬ€ ๐™ก๐™š ๐™˜๐™ค๐™ข๐™ฅ๐™š๐™ฉ๐™š๐™ฃ๐™ฏ๐™š ๐™ฉ๐™š๐™˜๐™ฃ๐™ž๐™˜๐™๐™š ๐™™๐™š๐™ก ๐™ก๐™–๐™ซ๐™ค๐™ง๐™ค ๐™จ๐™ช๐™ก ๐™˜๐™–๐™ข๐™ฅ๐™ค.
 
๐ฟ๐‘’ ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘ ๐‘– ๐‘ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘”๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘’, ๐‘‘๐‘Ž๐‘™ ๐‘™๐‘ข๐‘›๐‘’๐‘‘๐‘–ฬ€ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘‘๐‘–ฬ€, ๐‘‘๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ 8:30 ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ 12:30 ๐‘›๐‘’๐‘™ ๐‘™๐‘ข๐‘œ๐‘”๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘Žฬ€ ๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘”๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘™'๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐ถ๐‘œ๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ง๐‘Ž. ๐บ๐‘™๐‘– ๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’๐‘๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘Ž ๐‘‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘Ž ๐‘œ ๐‘๐‘–๐‘ขฬ€, ๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘–๐‘๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘‘๐‘’๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘–.
 
๐ด๐‘™ ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘š๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘Ž ๐‘Ž๐‘– ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘”๐‘Ž๐‘ง๐‘ง๐‘– ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘Žฬ€ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘๐‘–๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐‘ข๐‘› "๐‘๐‘ข๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘“๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘๐‘Ž" ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘™๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘– €. 50,00 ๐‘‘๐‘Ž ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘–๐‘› ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘ ๐‘’ ๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–, ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘–๐‘”๐‘™๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ, ๐‘™๐‘–๐‘๐‘Ÿ๐‘–, ๐‘’๐‘๐‘.
 
๐ŸŒ ๐—Ÿ'๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐˜๐˜‚๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ผ ๐—ฎ๐—น ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ผ: www.cistoaffarefatica.it
 
Si ringraziano le Ditte MU.BRE. Costruzioni S.r.l. e Battaglin Costruzioni S.r.l. di Colceresa per il contributo a sostegno dei costi del progetto.
 
 
In allegato locandina.